2) Rodeln 11.01.2006
Gebiet: Ammergauer Alpen
Stützpunkte: Pürschlinghaus (1564 m)
Gipfel: Pürschling (1566 m)
Höhendifferenz: Auf-/Abstieg 770hm
Talort/Ausgangspunkt:  Unterammergau
Aufstieg: auf Weg 22 (Rodelbahn) zum Pürschlinghaus
Abstieg: wie Aufstieg
Kartenmaterial: Alpenvereinskarte Nr. BY7: Ammergebirge Ost - Pürschling, Hörnle (1:25000)
picture picture
picture picture
picture picture
picture picture
picture picture
picture picture
picture picture
picture

© 28.05.2024